Storno podmínky


1. Zákazník se závazným objednáním a rezervací času na plánovaný termín zavazuje, že se dostaví v tento rezervovaný čas na smluvené místo ,tj. Dominikánské náměstí 5 Brno. Objednání termínu je možné provést telefonicky, elektronicky nebo osobně.

2. V případě, že se zákazník nebude schopen v rezervovaný čas na termín dostavit, oznámí tuto skutečnost zákazník poskytovateli nejméně 48 hod před plánovaným termínem. Poskytovatel písemně potvrdí zákazníkovi zrušení (zprávou, SMS).

4. V případě, že se zákazník bez omluvy nedostaví na rezervovaný čas nebo zruší svůj termín ve lhůtě kratší než 48 hodin před termínem, uhradí zákazník poskytovateli sankční rezervační poplatek ve výši až 50% z ceny tetování. Požadavek k úhradě mu bude zaslán formou faktury.

5. Jestliže dojde k nepředvídané situaci a zákazník nebude schopen ve lhůtě 48 hodin omluvit svou nepřítomnost, oznámí tuto skutečnost neprodleně dle svých možností poskytovateli. Rezervační poplatek poté bude individuálně projednán.